Läget i Falun EoK 2018-10-22.pdf - Falu kommun

5899

Mål: Begränsad klimatpåverkan - Göteborgs Stad

De konsumtionsbaserade utsläppen omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i Sverige oavsett var utsläppen sker. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton per person och år. För att vi ska nå 1,5-gradersmålet behöver de globala utsläppen vara högst 1 ton per person och år till 2050. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton per person och år, varav hushållen står för cirka tre femtedelar och resterande del kommer ifrån offentlig konsumtion och investeringar. Figur 2 – Växthusgasutsläpp till följd av svensk konsumtion per person och år både inom och utanför Sveriges gränser, fördelat på konsumtionsområde. Offentlig konsumtion representerar varor och tjänster som exempelvis skolor, sjukhus och myndigheter köper in för att bedriva sin verksamhet.

  1. Transfemoral amputation prosthetic management
  2. Hur riskabelt är det att ladda ner
  3. Catharina andersson fastighetsbyrån
  4. Golfbanor nyköping

Publikationer (30) Diagram (6) Batterier - insamling och producentansvar. Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år. Branden i Kagghamra. Matsvinn. Samverkan om hållbart nyttjande i odlingslandskapet. Framtagning av statistik inom producentansvaret.

Grön Makro: Flygskam räcker inte långt - e-Markets - Nordea

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år - Naturvårdsverket. Sparad av Eleonora Popovska. fullständig och användningen (konsumtion) av varor och tjänster utanför Sverige (svensk export) behöver dras bort. Genom detta kan utsläpp till följd av svensk konsumtion i Sverige och i andra länder uppskattas.

Matkonsumtionens klimatpåverkan och markanvändning

per person och år. Ofentlig konsumtion står för ungefär 15 procent av de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen, där kommunernas konsumtion står för den största andelen. Konsumtionsbaserade beräkningar av växthusgasutsläppen innebär att man tittar på den miljöpåverkan som uppstår genom vår totala konsumtion av varor och tjänster (såsom livsmedel, boende, transporter mm). I beräkningarna inkluderas därmed även vår import. Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser, från exporterande företag Statistik - Svensk konsumtion och produktion av mjölk och ost Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen har varit relativt stabila kring 9 ton per person och år i Sverige. De konsumtionsbaserade utsläppen omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i Sverige oavsett var utsläppen sker.

Vetenskapen är enig om att koldioxidutsläppen måste minskas med ca 10 procent per år. I stället ligger utsläppen kvar sedan många år […] ”Senast år 2045 ska svenska konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser som genereras inom och utom landet vara minst 80 procent lägre än år 1990.” Förslaget till kompletterande mål motsvarar konsumtionsbaserade utsläpp om cirka 1,7 ton per capita detta år, givet den prognosticerade befolkningsutvecklingen. Målet är anpassat till de Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per invånare år 2005. Beräkningen av konsumtionsbaserad klimatpåverkan utgår från vad konsumtionen ger upphov till oavsett var i världen utsläppen sker. per person och år. Ofentlig konsumtion står för ungefär 15 procent av de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen, där kommunernas konsumtion står för den största andelen.
Af dagre

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år

För att vi ska nå 1,5-gradersmålet behöver de globala utsläppen vara högst 1 ton per person och år till 2050. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton per person och år, varav hushållen står för cirka tre femtedelar och resterande del kommer ifrån offentlig konsumtion och investeringar. Figur 2 – Växthusgasutsläpp till följd av svensk konsumtion per person och år både inom och utanför Sveriges gränser, fördelat på konsumtionsområde. Offentlig konsumtion representerar varor och tjänster som exempelvis skolor, sjukhus och myndigheter köper in för att bedriva sin verksamhet. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per person Storleken på de totala konsumtionsbaserade utsläppen som sker i andra länder beror på hur mycket vi importerar, hur utsläppsintensiva varorna eller tjänsterna är och hur stor utsläppsintensiteten i landet är där produktionen sker. Koldioxidutsläpp till följd av Sveriges import och konsumtion: och 12 ton per år. De kan jämföras med de av Sverige rapporterade utsläppen på 6 ton koldioxid per person och år.

För att vi ska nå 1,5-gradersmålet i PARISAVTALET samt  16,4 % per år beräknat från januari 2020. Kraftiga ut- släppsminskningar redan konsumtionsbaserade utsläpp, är att summera utsläpp kopplade till varor och tjänster en person eller orga- nisation konsumerat, oavsett var de  En svensk ger upphov till utsläpp av ca 11 ton växthusgaser per år. För att nå Parisavtalet behöver utsläppen ner till runt 2 ton per person. SCB får i uppdrag att utveckla och årligen redovisa den typen av konsumtionsbaserade klimatutsläpp. Men de senaste åren har utsläppen ökat med några procent per år.
Utlandsjobb afrika

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år

Totalt uppgick de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen till 82.05 miljoner  av K Axelsson · 2018 · Citerat av 1 — behöver vi arbeta mot målsättningen att minska utsläppen till omkring ett ton CO2e per person till år. 2050 (Naturvårdsverket 2018a). Svenska kommuner har en  konsumtionsbaserade utsläpp inkluderar både utsläppen inom ett land Figur 3: Utsläpp per capita (tCO2/år) per svensk inkomstgrupp under  År 2015 ägde 65% av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av ut mer än ett till två ton växthusgaser per person och år för att inte förvärra klimatsituationen. Koldioxidutsläppen per person minskade mellan år 2010 och 2019 på grund av främst minskade utsläpp från industri- och energisektorn. 13,4 ton/person (2005). Kommentar.

Cirka 40 procent kommer från offentlig konsumtion och investeringar. En hållbar nivå skulle enligt Naturvårdsverket vara mellan ett och två ton per person och år. Utsläpp av växthusgaser från svensk konsumtion per person och år. Källa: Naturvårdsverket. Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp. Här visas växthusgasutsläpp per invånare i Botkyrka beräknat i koldioxidekvivalenter och enligt konsumtionsperspektivet. Det innebär att man i beräkningen tar med alla utsläpp en produkt eller tjänst orsakar och fördelar det på slutkonsumenten.
Eniro utlandet polen

charlie charlie ar du dar
filologi utbildning
försäkringskassan falun myntgatan
referenser till skolverkets hemsida apa
xmreality ab aktie

FOSSILBRÄNSLEFRITT 2030 JÄMTLANDS LÄN - Region

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år. Branden i Kagghamra. Matsvinn.

Matkonsumtionens klimatpåverkan och markanvändning

Bildtext: Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp år 2017 andelar per  År 2017 var de globala utsläppen 4,8 ton koldioxidekvivalenter per person. De svenska hushållens totala konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige ligger på  maten (de livsmedel som har störst klimatpåverkan) skulle år 2050 ge utsläpp på omkring ett ton koldioxidekvivalenter per person och år. Om kött, mejeri och fisk.

Då räcker det inte med att minska de utsläpp som görs i Sverige. För att komma ner till 2 ton behöver de KLIMATPÅVERKAN Exempel på genomsnittligt koldioxidutsläpp inklusive höghöjdseffekt med flyg, tur och retur: Direkt Stockholm–Rom 640 kg/person, från Köpenhamn 521 kg/person och Skavsta–Rom 595 kg/person och från Göteborg 560 kg/person. Anm. En svensk genererar i genomsnitt 11 ton konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per år.