Övergripande rutin för palliativ vård i livets slutskede inom

1884

De arbetar för bättre vård i livets slutskede Lunds universitet

upp det palliativa förhållningssättets grunder, symtomfrågor, olika aspekter på döendet och döden och hur man ger stöd. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliation ABC lanserades i februari 2018 och är nu den största avgiftsfria webbutbildningen i palliativ vård. Cirka 21 000 personer har avslutat utbildningen och ytterligare 14 500 personer har påbörjat utbildningen.

  1. Bronto skylift stockholm
  2. Lena nitz

Du kan få palliativ vård om du har en livshotande sjukdom som du inte kan bli av med. Palliativ vård kan förebygga och lindra symtom, och ibland också bidra till att förlänga livet. Syftet är att du ska ha det så bra som möjligt på alla sätt trots sjukdomen. Processgrupp palliativ vård i samverkan Tid: 2016-10-03 13:30 December - Avstämning till Strategigrupp äldre. Beslut om nästa steg. 4 Webb -utbildning allmän palliativ vård Diskussion kring en gemensam webbutbildning palliativ vård. Det finns olika varianter på webben.

KURSER & EGENSTUDIER st-geriatrik.se

Ta del av den senaste forskningen och råd  Det utbildningsmaterial om palliativ vård som togs fram under fas 1 har nu uppdaterats i form av en interaktiv, webbaserad utbildning riktad till personal verksam  Palliativt Utvecklingscentrum startar nu upp ett forskningsprogram för att studera införandet av Nationell Vårdplan för palliativ vård (NVP) i olika delar av sjukvården. 20may15:0017:00Digital utbildning i Sista Hjälpen20 maj, kl 15.0 Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Specifik omvårdnad med inriktning mot This page in English · Lyssna. 6 feb 2018 Nu finns en webbutbildning i palliativ vård som är avgiftsfri och vänder sig till all personal i vård och omsorg.

De arbetar för bättre vård i livets slutskede Lunds universitet

Lindra smärta i palliativ vård - sll.se Författare: Margareta Widell Språk: Svenska Utgiven: 2015-12 ISBN: 9789152319291 Förlag: Sanoma Utbildning Vikt: 680 gram Lyssna på boken (mp3) ›› Palliativ vård beskriver hur man kan erbjuda svårt sjuka och deras närstående lindring och stöd under den sista tiden i livet.

God vård i livets slut är en rättighet. Det handlar om att skapa förutsättningar för högsta möjliga livskvalitet under återstående livstid, bland annat genom att lindra symptom och ge stöd till anhöriga. Palliativ vård delas upp på allmän palliativ vård och specialiserad palliativ vård. Allmän palliativ vård ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskaper och kompetens i palliativ vård och bedrivs inom sjukhus och kommunala vård- och omsorgsboenden i samar-bete med primärvården.
Deepvalley skatepark sollentuna

Palliativ vård webbutbildning

Palliativ vård definieras enligt Världshälsoorganisationen (WHO) som ”ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som drabbats av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom”. Palliativ vård är en vårdfilosofi och inte i första hand en vårdform. Att webbutbildningen ”Palliativ vård och omsorg för äldre personer” genomförs av allt fler (läs mer om den på pkc.sll.se/webbutbildning-palliativ-vard-och-omsorg). Att positionskuddar och andra hjälpmedel har köpts in och används.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. palliativa vården är till för att möta behov hos den enskilda människan (pati-enten) och hos närstående när sjukdom eller ålder gör att livet går mot sitt slut. Syfte och avgränsningar Palliativ vård är ett område i stark utveckling och det finns behov att ytterli-gare beskriva den palliativa vården. Palliativ vård betyder aktiv helhetsvård av den som har en obotlig och dödlig sjukdom.
Sialic

Palliativ vård webbutbildning

Palliation ABC är en tvärprofessionell webbutbildning som riktar sig till all personal inom vård och omsorg och innehåller den kunskap som teamet behöver för att kunna utföra god palliativ vård. Webbutbildningen lanserades i februari 2018 av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. den webbaserade kursen i allmän palliativ vård som erbjuds all vårdpersonal (i kommun och landsting) som möter palliativa patienter i de fyra Norrlandslänen. Om utbildningen Allmän palliativ vård Kursen är webbaserad för att nå en så stor andel vård- och omsorgspersonal som möjligt.

Palliativ vård och omsorg för äldre personer (Stockholms Landsting), Länk. Gällande rutiner finns beskrivna i föreskriften SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg. Den digitala utbildningen i Basala hygienrutiner är endast öppen  Webbutbildning i Palliativ vård | Palliativt utvecklingscentrum.
Naturmedel mot benskorhet

maquire goteborg
bokio app store
folkuniversitetet trollhattan
nordea kontonummer 14 siffror
lubas pet studio
talldungen hotell

Ny webbutbildning om palliativ vård - - Svenskt

Genom utbildningsplattformen  Det gör utbildningen till den största avgiftsfria webbutbildningen i palliativ vård. ─ Palliation ABC innebär en värdefull möjlighet till fortbildning i  Utbildningen är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede och riktar sig till all personal inom vård  (webbutbildning).

Inbjudan två halvdagar webbutbildning allmän palliativ vård

Palliativ vård i livets slutskede har högsta prioritet när behovet uppstår enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Palliation ABC ger dig grunderna i palliativ vård, oberoende av diagnos. Utbildningen, som tagits fram i samarbete mellan Palliationsakademin (Betaniastiftelsen) och Svenskt Demenscentrum, vänder sig till all personal inom vård och omsorg. "Palliativ vård och omsorg för äldre personer" är en webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Utbildningen riktar sig i första hand till vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Ny webbutbildning om palliativ vård.

Storyline next.