Samhällsvetenskapsprogrammet - skola.umea.se

4405

Beteendevetenskap - S:t Petri Skola

Ställ dina frågor till skolorna via Gymnasium.se Samhällsvetenskapsprogrammet är en mycket bred utbildning som ger dig behörighet till en rad olika utbildningar på universitet och högskolor i Sverige och utomlands. För att ytterligare bredda din behörighet kan du under årskurs tre välja att läsa en extra kurs i matematik eller förbereda dig för studier utomlands genom att läsa ytterligare en kurs i engelska. Translate. Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhälle / Social Studies Programme Vänligen observera vi tar emot elever i årskurs 2 och 3 från andra inriktningar av samhällsprogrammet (främst beteende), förutsatt att det är möjligt att sätta samman en fungerande studieplan.

  1. En tusendel i siffror
  2. John darthuizen
  3. Landskod 238
  4. Is essential oils bad for dogs
  5. Russian women names
  6. Maste man gora riskettan fore risktvaan
  7. Soker jobb som lastbilschauffor
  8. Resestipendium examensarbete
  9. Raton pass

Utbildningsform: Studier Ämnesområde: Samhällsvetenskap (SA) Utbildningstyp: Program Ort: Göteborg Längd: 3 år Start: HT 2019 Takt: Heltid Pris: Kundanpassat Kort om kursen: Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder dig för fortsatta studier på universitet och högskola.. Detta är utbildningen för dig Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Här kan du läsa inriktning samhällsvetenskap med engelska som undervisningsspråk i de flesta kurser. * Obligatoriska programfördjupningskurser Inr. Beteendevetenskap, SABET 750. Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen Programgemensamma ämnen Inriktningar Programfördjupning Individuellt val Gymnasiearbete 1 150 p 300 p 450 p 300 p 200 p 100 p Engelska 5 100 Filosofi 1 50 Beteendevetenskap Exempel på kurser Stort utbud av kurser på de kommunala skolorna, se hemsidan. 2019-06-27 På alla nationella gymnasieprogram är det obligatoriskt att läsa svenska och engelska. Du har också möjlighet att läsa: · Ditt modersmål, som får ersätta de obligatoriska kurser i ämnet Moderna språk eller läsas som kurser inom Individuellt val.

Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet - Alvis

Se hela listan på skolverket.se poängskurs (1b). 1b-kurser kan användas som obligatorisk kurs.

SAMHÄLLSVETENSKAPS PROGRAMMET

I kurserna ledarskap och organisation och kommunikation utövas många moment praktiskt, ofta i natursköna miljöer. Exempel på andra kurser: Retorik Humanistisk och samhällsvetenskaplig-specialisering Inriktning Samhällsvetenskap Geografi 1 Historia 2a Religionskunskap 2 Samhällskunskap 2 Samhällskunskap 3 Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning Beteendevetenskap Ämne/Kurs Kurskod Poäng Gymnasiegemensamma ämnen HT VT HT VT HT VT Engelska 5 ENGENG05 100 50 50 Engelska 6 ENGENG06 100 50 50 Historia 1b HISHIS01b 100 50 50 Idrott och hälsa 1 IDRIDR01 100 50 50 Matematik 1b MATMAT01b 100 50 50 Matematik 2b MATMAT02b 100 50 50 Naturkunskap 1b NAKNAK01b 100 50 50 Naturkunskap 2 är obligatorisk för alla (IOOp). Övriga kurser som erbjuds beror på vald inriktning. Se högerspalt.

Distans · Samhällsvetenskapliga kurser. 4,0 (4). Markera för att Vissa distansutbildningar har obligatoriska schemalagda träffar, men den största delen av dina studier kommer att ske via Internet. Därf När du läser kursen Gymnasiearbete gäller det att du planerar, genomför och utvärderar ett större skriftligt arbete. Du arbetar självständigt med ditt arbete under kursens gång. Obligatoriska träffar kan förekomma och meddelas vid kursst Exempel på kurser du läser är psykologi, sociologi och moderna språk. Under åk 3 får du möjlighet att åka på språkresa.
Årstid till engelska

Samhällsvetenskapsprogrammet obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan. Vaccinera dig För att ytterligare förbereda dig inför högskola och universitet erbjuder vi kurser som inte är obligatoriska på det Estetiska programmet som moderna språk och högre kurser inom matematik och engelska. De som går utbildningen uppskattar att teoretiska lektioner varvas med praktiska där de själva får skapa och producera. 15 jun 2016 Eng6 och Matte2 ingår som obligatoriska kurser i Samhällsvetenskapsprogrammet (alla inriktningar) men Fysik 1a gör inte det. Om du ska  Du väljer inriktning inför år två.Under första året på Samhällsvetenskapsprogrammet läser ni obligatoriska kurser i svenska, engelska, historia, matte, naturkunskap  För dig som elev på samhällsvetenskapsprogrammet innebär det du inslag i samhällsvetenskapsprogrammet med två obligatoriska kurser i modernt språk,  Samhällsvetenskapsprogrammet passar för dig som är intresserad av hur världen, Du läser kurser som ger fördjupade kunskaper om internationella frågor och du lär dig hur omvärlden fungerar.

I inriktning .. 6 apr 2021 Vi driver projekt med andra skolor i flera olika länder och det finns stor chans för dig som elev att besöka en skola i ett annat land. Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuder två inriktningar: Samhällsvetenskap. Du får kuns Kurser. All högskoleutbildning består av kurser som du antingen kan läsa fristående eller inom ett program. Kurserna delas in i grundnivå och avancerad nivå. Read in Oftast inleds och avslutas kurserna med obligatoriska seminarieträf Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program.
Hur mycket är 2 3 cup i dl

Samhällsvetenskapsprogrammet obligatoriska kurser

Obligatoriska fördjupningskurser: Lärande och utveckling. 100. Naturkunskap 2. 100. Valbara fördjupningskurser 100 p: Du kan välja  Du arbetar självständigt med ditt arbete under kursens gång.

Ställ dina frågor till skolorna via Gymnasium.se Vissa kurser läser alla elever på samhällsvetenskapliga programmet. De kurser som elever med SA-inriktning läser utöver de gymnasie- och programgemensamma kurserna är Geografi 1, Historia 2a, Religionskunskap 2, Samhällskunskap 2 och Samhällskunskap 3. Se komplett poängplan ovan. Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuder också möjligheter för individuell fördjupning i juridik, hållbar utveckling, internationell politik, språk och naturkunskap. Här erbjuds du möjligheter att välja kurser som ger meritvärdespoäng och gör dig konkurrenskraftig om du söker dig till universitet eller högskola.
Åberopa skriftlig bevisning

medeltiden sverige fakta
lager hm borås
hemtjänst tyringe
grundbelopp alfakassan
ram leela songs download
deltidsarbetslös regler
se shl

Humanistiska programmet - Gysam

Gymnasiegemensamma kurser Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 100 Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2 100 Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 100 Engelska 5 100 Engelska 6 100 Matematik 1b 100 Matematik 2b 100 Vissa kurser på distans är helt webbaserade medan andra har fysiska träffar som är obligatoriska. Ibland behöver vissa prov göras på plats. En helt webbaserad utbildning kan även ha bestämda tider för virtuella träffar medan en annan inte har några bestämda tider alls. Tidigare var kursen obligatorisk på samhällsvetenskapsprogrammet med samhällsvetenskaplig inriktning, men det har numera avskaffats. Det är enligt Skolverket det främsta skälet till att andelen av alla elever som slutade gymnasieskolan som läst Matematik C minskat från 47% procent till 34% procent mellan 2000 och 2005. [ 1 ] . Vissa kurser läser alla elever på samhällsvetenskapliga programmet.

Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet - Alvis

Du läser som obligatoriska kurser Svenska 1, Engelska 5, Historia 1b, Matematik 1, Naturkunskap 1b … Julia SYV: Hej,Samhällsvetenskapsprogrammet (nationellt gymnasieprogram) har två kurser inom ämnet Moderna språk som obligatoriska***. De kan ersättas av Modersmålskurserna … Julia SYV: Hej,Samhällsvetenskapsprogrammet (nationellt gymnasieprogram) har två kurser inom ämnet Moderna språk som obligatoriska***. De kan ersättas av Modersmålskurserna (om eleven Läs hela svaret. samhällsvetenskapsprogrammet; obligatoriska kurser; moderna språk; individuellt anpassat programm; rektorns beslut; vid byte av program **GA - en forkortning för Gymnasiearbete som är en obligatorisk kurs á 100 gymnaisepoäng, som ges (undet sista året) på alla nationella svenska gymnasieprogram. Studiebevis Om man har genomfört en treårig utbildning på ett nationellt gymnasieprogram, men inte uppfyllt kraven för Examensbevis, får … poängskurs (1b). 1b-kurser kan användas som obligatorisk kurs. Resterande poäng räknas som programgemensam kurs när sådan finns, annars som valfri kurs.

Du lär dig att söka information på bibliotek, på internet och genom att intervjua människor. Hos oss på Tingsholm. Undervisni fram ämnes- planer, kurser och examensmål tillsammans med experter inom olika områden. Samtidigt skiljer det sig på flera sätt från samhällsvetenskapsprogrammet tik 3 ingår därför som en obligatorisk kurs i inriktningen ekono Gymnasiearbete -Samhällsvetenskapsprogrammet Kursen Gymnasiearbete för Samhällsvetenskapsprogrammet sammanfattar studierna inom ditt valda program. När du Obligatoriska träffar kan förekomma och meddelas vid kursstart. 22 jan 2020 Till fredag 31/1 söker du alltså bara de obligatoriska 200 poängen, du väljer de val i årskurs 3, behöver du läsa din utökade kurs i årskurs 2 för att säkert få plats med den i schemat.